Prisliste 2018

Undersøkelse inkl. 2 rtg. grundig puss og rens 
1250 
Konsultasjon / undersøkelse 
650 
Røntgenundersøkelse pr. bilde. 
150 
Panoramarøntgen OPG  
650 
Hygienetillegg pr. behandling 
200 
Anestesi / bedøvelse 
200 
Tannfarget fylling 
 
1 flate 
950-1300 
2 flater 
1250-1600 
3-4 flater 
1500-2000 
Rotfylling tidsdebitering 
fra 3500 til 6000 
Tannekstraksjon (enkel) 
1850 
Kirurgisk ekstraksjon tann / rot 
2600 
Krone - bro pr ledd metall/keram eks. tannteknikker 
5000 + tannteknikker 
Helkeramer / Emax eks. tannteknikker 
5000 + tannteknikker 
Periodontitt / tannkjøtt behandling 
tidsdebitering 2400 pr time 
Implantatbehandling 
pris ved behandlingsplan 
Bittskinne - snorkeskinne – blekeskinne 
pris ved behandlingsplan